Koninklijk.com

Zeeuws wetenschappelijk genootschap 250 jaar.

Het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen viert dit jaar haar 250-jarig bestaan. Bron: de-faam.nl.

Overal door de provincie zijn er activiteiten: een symposium, lezingen, concerten en tentoonstellingen. Hoogtepunt is het jubileumfeest op 15 juni in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. "Wil ons genootschap bestaansrecht hebben voor de toekomst, dan zullen we bij de tijd moeten blijven, alert moeten zijn". Deze woorden sprak voorzitter Glaubitz van het Zeeuws Genootschap uit op 26 september 1969 tijdens het tweede eeuwfeest dat gehouden werd in het "Scheldekwartier" in Vlissingen. Naast de aanbieding van het traditionele gedenkboek en het jaarboek "Archief " mocht het genootschap het predicaat "koninklijk" voor haar naam zetten.

1769 - 2019

"Het oudste genootschap is de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen, opgericht in Haarlem in 1752.", aldus voorzitter Hugo Schorer. Maar: "Wij zijn de op één na oudste en één die een collectie heeft en nog steeds verzamelt". De vereniging telt 750 leden en naast het bestuur 20 conservatoren die zich intensief bezig houden met de collectie die uit 100.000 objecten (onder meer op het gebied van archeologie, kaarten, munten, muziek en volkenkunde) bestaat. Doel van het Genootschap is kennisoverdracht en kennisontwikkeling in Zeeland. Daarnaast betaalt het genootschap een docent aan de University College Roosevelt.

YESC-programma

Met de start van het Yesc-programma voor jongeren, hoopt het genootschap het contact met deze leeftijdsgroep te houden en hen jeugdlid te laten worden. Het YESC-programma is een jongerenproject voor mensen tussen de 6 - 26 jaar. Alle Zeeuwse scholen kunnen hieraan meedoen. Kern van het project is jongeren mee te laten denken aan de Zeeuwse energietransitie die eraan komt.

Meer informatie over het jubilerende genootschap staat op www.kzgw.nl