Koninklijk.com

Warrant

Het predicaat Koninklijk is ingesteld door Koning Lodewijk Napoleon in 1806 en daarmee de oudste Koninklijke onderscheiding van ons land. Zijne Majesteit de Koning kan het predicaat Koninklijk toekennen aan (middel) grote Nederlandse bedrijven, verenigingen en instellingen die een vooraanstaande plaats innemen in hun vakgebied en in de samenleving. Om in aanmerking te komen moet een organisatie over een uitstekende reputatie beschikken en minimaal honderd jaar oud zijn. Op dit moment mogen 578 organisaties zich Koninklijk noemen. Zij hebben het recht tot het voeren van 'Koninklijk' in de naam en de Koninklijke Kroon.

De toekenning van het predicaat Koninklijk is een prerogatief van de Koning en is in 1988 (opnieuw) geregeld in twee Koninklijke Beschikkingen. Het recht wordt doorgaans toegekend voor een periode van ten hoogste 25 jaar, waarna de gerechtigde aan de Koning bestendiging kan vragen. Een (voorafgaand) verzoek om bestendiging is ook nodig, wanneer het eigendom of de feitelijke structuur van de gerechtigde veranderen. Toekenning vindt in de regel plaats ter gelegenheid van een bijzonder jubileum, bijvoorbeeld bij het 100, 125 of 150-jarig bestaan. De aanvraagprocedure start minimaal een jaar vooraf bij de burgemeester van de plaats waar de organisatie is gevestigd.

Voor advies bij de aanvraagprocedure, zie Erezaak.nl.