Koninklijk.com

Veelgestelde vragen

Hieronder de meest gestelde vragen en antwoorden over het predicaat Koninklijk.

Wat is het predicaat Koninklijk?

Het predicaat Koninklijk is de oudste Koninklijke onderscheiding van ons land, niet voor natuurlijke personen, maar voor verenigingen, stichtingen, instellingen en grote Nederlandse bedrijven met een zeer goede reputatie, die minstens 100 jaar bestaan.

Is dit hetzelfde als het predicaat Hofleverancier?

Nee, het predicaat Hofleverancier is een Koninklijke onderscheiding voor kleine en middelgrote bedrijven, zie predicaat Hofleverancier.

Wie kent het predicaat toe?

Z.M. de Koning is als enige gerechtigd tot het toekennen van het predicaat Koninklijk. Hij doet dat in een Koninklijke Beschikking. Hierbij zijn geen ministers betrokken.

Hoeveel Koninklijken zijn er?

Er zijn meer dan 150 koninklijke bedrijven en 400 koninklijke verenigingen, stichtingen en instellingen.

Wie komen in aanmerking voor het predicaat?

Het predicaat Koninklijk is voor verenigingen, stichtingen, instellingen en grote Nederlandse bedrijven die een vooraanstaande plaats innemen in hun vakgebied en in de samenleving. Voor kleine en middelgrote bedrijven bestaat het predicaat Hofleverancier.

Een vereniging zal moeten aantonen dat zij op het gebied van haar doelstelling een eerste of zeer vooraanstaande plaats in Nederland inneemt. De vereniging moet een goed bestuurde en levenskrachtige organisatie van maatschappelijk aanzien zijn en haar bestuursleden dienen te goeder naam en faam bekend te staan en van onbesproken gedrag te zijn.

Welke bedrijven komen niet in aanmerking?

Bedrijven die deel uitmaken van een organisatie die al het predicaat Koninklijk of Hofleverancier voert en vestigingen van buitenlandse bedrijven komen niet in aanmerking, evenals nuts- en dienstverlenende instanties, zoals overheidsinstellingen, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, financiƫle instellingen, opleidingsinstituten, uitvaartondernemingen, advocaten en notarissen.

Welke verenigingen komen niet in aanmerking?

Verenigingen die het doel hebben politieke, commerciƫle, religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen te verspreiden, komen niet in aanmerking. Verenigingen die deel uitmaken of uit kunnen maken van verbanden waaraan al het predicaat Koninklijk is verleend, komen ook niet in aanmerking.

Welke rechten zijn verbonden aan het predicaat?

Een met het predicaat Koninklijk onderscheiden organisatie heeft het recht het woord Koninklijk(e) in de naam te voeren en in de Koninklijke Kroon te voeren of een goedgekeurde gestileerde versie daarvan.

Welke verplichtingen zijn verbonden aan het predicaat?

De belangrijkste verplichting is dat de gerechtigde alles nalaat wat zijn reputatie schaadt.

Kun je het predicaat ook weer kwijt raken?

Ja, als bijvoorbeeld de reputatie is beschadigd of bij faillissement, bij surseance van betaling, als de onderneming in andere handen overgaat, haar zelfstandigheid verliest of de aard van de onderneming verandert. Het predicaat wordt doorgaans toegekend voor een periode van 25 jaar, waarna de gerechtigde bestendiging kan vragen.